Privacy Policy

Wij zijn Digizeker. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Met het begrip Persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

In deze verklaring lees je welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom (de Privacy Policy). Verder lees je hoe wij deze Persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken.

De Privacy Policy is van toepassing op onze website www.digizeker.nl (de Website), onze online applicatie (de Webapplicatie) en de diensten of producten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (de Relevante Wetgeving).

Jonger dan 16 jaar
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website, Webapplicatie en Diensten te gebruiken.

Verwerking van Persoonsgegevens
Wij verwerken jouw Persoonsgegevens zodat we jou onze Website, Webapplicatie en Diensten kunnen aanbieden.

Wie is de verantwoordelijk voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens?
Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke (de Verantwoordelijke) voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens in de zin van de Relevante Wetgeving. Onderaan deze Privacy Policy tref je onze contactgegevens aan.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, op welke grondslag en voor welk(e) doeleinde(n) gebruiken wij ze?
Als je gebruik maakt van onze Website, Webapplicatie en Diensten, kunnen wij daarvoor jouw Persoonsgegevens nodig hebben.

Wij mogen jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons houden aan de Relevante Wetgeving. Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens namelijk alleen:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst met jou;
 • om te voldoen aan een wettelijke plicht;
 • voor een gerechtvaardigd belang van ons, nadat jouw belangen zijn afgewogen;
 • als jij daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • als dat noodzakelijk is voor de bescherming van jouw vitale belangen of die van een ander natuurlijk persoon, of
 • als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons opgedragen taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens toereikend, relevant en beperkt is tot wat wij nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt.

Onderstaand lees je welke Persoonsgegevens voor welke doeleinden op welke grondslagen wij verwerken.

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden jouw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

(Persoons)gegevens

1. Contactgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • KvK-nummer
 • BTW nummer

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Met jou contact op te kunnen nemen
 • Met jou te corresponderen
 • De levering of uitvoering van onze Diensten aan jou te realiseren
 • Onze Diensten en Website te verbeteren

Wij verwerken deze gegevens op basis van:

 • Uitvoering van de overeenkomst

2. Betaalgegevens

 1. Betaalgegevens van de partij die betaalt
 2. De facturen


Wij gebruiken deze gegevens om:

 • De financiële administratie bij te houden

Wij verwerken deze gegevens op basis van:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Wettelijke plicht

Hoe komen we aan jouw Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens direct van jou ontvangen:
We ontvangen Persoonsgegevens direct van jou wanneer je je aanmeldt via onze Website.

Persoonsgegevens van derden die je aan ons verstrekt:
Het is ook mogelijk dat je Persoonsgegevens van andere personen aan ons verstrekt. We willen je er graag op wijze dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze persoon akkoord is met het verstrekken van Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij ontvangen van externe partijen:
Voor zover dit is toegestaan bij de wet is het mogelijk dat wij (aanvullende) Persoonsgegevens ontvangen van externe organisaties, zoals vertrouwde derde partijen.

Ben je verplicht jouw Persoonsgegevens te delen met ons?

In sommige gevallen is de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze Diensten aan jou aanbieden of een overeenkomst met jou moeten nakomen. Zonder jouw Persoonsgegevens kunnen wij onze Diensten niet aan jou leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe beveiligen wij jouw Persoonsgegevens?
We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. Op die manier zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw Persoonsgegevens. Wij doen dit door middel van de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die Persoonsgegevens bevatten;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) of een vergelijkbare technologie;
 • De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de Persoonsgegevens nodig hebben.

Wij controleren onze beveiligingsmaatregelen voortdurend op doeltreffendheid, en passen indien nodig ons proces aan. Op die manier zijn jouw Persoonsgegevens altijd beschermd en toegankelijk bij een eventuele (technische of fysieke) storing.   

Hoelang bewaren we jouw Persoonsgegevens?
Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. 

Met wie delen we jouw Persoonsgegevens?

Verwerkers
Wij kunnen jouw Persoonsgegevens delen met andere partijen die voor ons Persoonsgegevens verwerken. Dit zijn Verwerkers in de zin van Relevante Wetgeving. Als wij voor het verlenen van onze diensten derden inschakelen om bijvoorbeeld te helpen met IT-werkzaamheden, marketing of het verwerken van betalingen, dan zullen we jouw persoonsgegevens alleen delen wanneer dit noodzakelijk is voor deze diensten. Wij komen met Verwerkers in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw Persoonsgegevens omgaan en zij krijgen alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst aan ons te verlenen. Onze betaaldienstverlener Mollie B.V. is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en heeft daarom een eigen privacyverklaring. Wij aanvaarden daarvoor geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Doorgifte
Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken. Buiten de EER verwerken wij alleen jouw Persoonsgegevens als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw Persoonsgegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven zijn genoemd.

Links
Op onze Website en in onze Webapplicatie kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze Website het apparaat later weer herkent.

De eerste keer dat je onze Website bezoekt, of op het moment dat onze cookieverklaring is gewijzigd, word je geïnformeerd over het (gewijzigd) gebruik van cookies door ons. Voor cookies die geen of weinig inbreuk maken op jouw privacy is geen toestemming nodig, hier gaat het om functionele cookies en analytische cookies waarmee jij niet direct kan worden geïdentificeerd. Voor andere cookies zullen wij jouw toestemming vragen, hier gaat het om analytische cookies waarmee jij direct kan worden geïdentificeerd en marketing cookies.

De gegevens die wij door middel van cookies verzamelen zijn bijvoorbeeld (i) het unieke nummer van jouw computer en/of mobiele telefoon; (ii) jouw IP-adres (een nummer dat jouw internetprovider geeft wanneer je op internet gaat, waarvan wij niet de laatste cijfers registreren zodat de exacte computer niet te achterhalen is); (iii) het type systeem en browser van jouw computer en/of mobiele telefoon; (iv) via welke manier je op onze Website bent gekomen; (v) welke pagina's je van onze Website hebt bezocht, in welke volgorde en wanneer. Door deze informatie kunnen wij onze Website en bijbehorende technologieën analyseren, onderhouden, verbeteren en beveiligen en hoef jij niet steeds dezelfde informatie in te voeren.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Cookies worden voor een beperkte termijn op jouw computer of mobiele telefoon opgeslagen. Na de vervaltermijn wordt de informatie ververst en wordt de cookie automatisch verwijderd. Als wij na de bewaartermijn de gegevens nog willen gebruiken, bijvoorbeeld voor analyses, dan maken wij jouw gegevens anoniem.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement nalezen: www.digizeker.nl/cookiestatement.

Wijzigingen Privacy Policy

Wij kunnen de Privacy Policy aanpassen. Als wij de Privacy Policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website en in onze Webapplicatie plaatsen samen met de nieuwe Privacy Policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en de Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage
  je mag ons vragen om inzage in jouw Persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie
  je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw Persoonsgegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante Persoonsgegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Recht op dataportabiliteit
  je mag ons vragen om een kopie van jouw Persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan andere partijen doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • Recht van bezwaar
  je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 • Klachtrecht
  je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
 • Recht om toestemming in te trekken
  je mag jouw toestemming om jouw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen Persoonsgegevens meer van jou verwerken.

Mogelijke impact op werking van de kluis

Uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten kan impact hebben op de technische werking van de kluis en de Diensten die wij jou verlenen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de Privacy Policy kun je contact met ons opnemen.

 • Digizeker B.V.
 • De Holle Bilt 25
 • 3732 HM De Bilt
 • KvK 82530769
 • Tel 088 22 23 888
 • info@digizeker.nl


Door op “Alle cookies toestaan” te klikken ga je akkoord met het opslaan van cookies op jouw apparaat ten behoeve van site navigatie, gebruiksanalyse en het ondersteunen van marketing activiteiten. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.
Voorkeuren
Alle cookies toestaan